جدول لیست قیمت محصولات نرم افزاری میم
نسخه نرم افزار شبکه ای قیمت تک کاربره (تومان) شارژ سالیانه (تومان)
پایه 4 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
متوسط ۳،۷۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
پیشرفته ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰

برای فعال سازی نسخه شبکه ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ فوق افزوده میشود

به ازای افزایش هر کاربر اضافه در شبکه ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان اضافه میگردد

طبقه بندی

عنوان

پایه

متوسط

پیشرفته

تعاریف

معرفی طرف حساب 2 2  2
 چاپ برچسب آدرس مشتری 2 2 2
 معرفی پرسنل 2 2 2
 معرفی کالا(مشحصات اولیه،بارکد،عکس،…) 2 2 2
 معرفی خدمات 2 2 2
 معرفی حساب های بانکی 2 2 2
 معرفی هزینه و درامد 2 2 2
 معرفی معرفی سر فصل های حسابداری 2

فاکتور

فاکتر خرید،فروش،برگشت از خرید و فروش 2  2  2
پیش فاکتور 2 2
 تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش 2 2
 فاکتور رهگذر 2 2
 فاکتور ضایعات 2 2
فاکتور هدیه یا اشانتیون 2 2 2
 بارکد در فاکتور 2 2
ویرایش نمای فاکتور 2 2
 نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور 2 2 2
 تخیفات سطری در فاکتورها 2 2 2
 محاسبه مالیات ارزش افزوده(بصورت اختیاری) 2 2 2
 نمایش سابقه کالا هنگام درج کالا در فاکتور آخرین قیمت خرید ، بالاترین قیمت خرید،آخرین قیمت فروش،و بالاترین قیمت فروشو…) 2 2 2
 چاپ رسید مالی هماره فاکتور 2 2 2
 چاپ فیش پرینت 2 2
 چاپی فاکتور بر روی سایزهای متفاوت A4،A5،… 2 2 2
 چاپ فاکتور رسمی دارایی 2 2 2
کنترل موجودی کالا در فاکتور فروش 2 2 2
 قبول کالای تکراری در فاکتور 2 2 2
 ترتیب فاکتور به PDF،اکسل ، ورد و عکس 2 2
 درج زیر نویس فاکتور فروش 2 2 2
 انواع جستجوی فاکتور بر اساس شماره ، تاریخ ، طرف حساب و … 2 2 2
امکان مشاهده لیستی فاکتورها 2 2 2
 امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور فروش 2

گزارشات فاکتورها (خرید/فروش/…)

گزارش انواع فاکتور وچاپ دسته ای فاکتور بز اساس انواع شروط 2 2
 گزارش دوره ای خرید و فروش 2 2 2
 گزارش فروش به تفکیک ماه ، فصل ، سال 2 2
 گزارش آماری فروش بر اساس کالا 2 2
 گزارش آماری فروش بر اساس مشتری 2 2
 گزارش خرید به تفکیک ماه ، فصل ، سال 2 2
 گزارش آماری خرید بر اساس کالا 2 2
 گزارش آماری خرید بر اساس مشتری 2 2
 گزارش فصلی دارای(TTMS) 2 2 2

گزارشات سود

گزارش سود کالا در بازه زمانی 2 2
 گزارش سود فاکتور در بازه زمانی 2 2
  گزارش سود طرف حساب در بازه زمانی 2 2
 صورت حساب سود و زیان 2 2

اول دوره

اول دوره کالا 2 2 2
 اول دوره صندوق 2 2 2
اول دوره طرف حساب 2 2 2
اول دوره حساب های بانکی 2 2 2
اول دوره چک های دریافتی و پرداختی 2 2 2

دریافت و پرداخت مالی

دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos و اینترنت) 2 2
 دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos ، خرج چک اینترنت) 2 2 2
 بانک به صندوق ، صندوق به بانک ، بانک به بانک 2 2 2
 پرداخت انواع هزینه (حقوق ، آب ، برق ، گاز، …) 2 2 2
 دریافت انواع درآمد 2 2
دریافت شرکا 2
(سرمایه گذاری) پرداخت شرکا 2

عملیات چک

خواباندن چک 2 2 2
وصول چک 2 2 2
برگشت چک 2 2 2
اعلام وصول چک برگشتی 2 2 2
پس گرفتن چک خرج شده و یا پرداختی 2 2 2
عودت چک 2 2 2
رأس گیری چک 2 2
 هشدار سر رسید چک 2

گزارشات چک

گزارش چک های دریافتنی و پرداختنی با انواع شروط 2 2
دفتر سابقه چک دریافتنی 2
 دفتر سابقه چک پرداختنی 2

گزارشات حسابداری

 گزارش گردش صندوق 2 2 2
 گزارش گردش بانک 2 2 2
گزارش گردش طرف حساب 2 2 2
گزارش بدهکاران و بستانکاران 2 2 2
گزارش گردش طرف حساب به همراه درج ریز اقللام فاکتور 2 2
دفتر روزنامه در سطح تفضیلی 2 2 2
دفتر روزنامه در سطح معین و کل 2 2
خلاصه سند روزانه 2
خلاصه سند ماهانه 2
تراز آزمایشی دو ستون 2 2
تراز آزمایشی ۴، ۶ ، ۸  ۱۲ ستون 2
 دفتر حساب (کل معین تفضیل) 2 2 2
دفتر حساب حساب در سطح گروه حساب 2
ترازنامه 2

گزارشات کالا

گزارش کاردکس کالا 2 2 2
گزارش موجودی تعدادی کالا 2 2 2
گزارش موجودی ریالی کالا 2
گزارش نقطه سفارش 2
چاپ بازکد کالا 2 2

امکانات متفرقه

 چند انباره 2 2
 ارتباط گزارشات به صورت تو در تو 2 2
سند دستی حسابداری 2
چاپ چک 2
دفترچه تلفن 2 2 2
ماشن حساب 2 2 2
پشتیبانگیری 2 2 2
تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار  2
خروجی گزارشات بر روی اکسل  ، ورد ،…. 2  2