جدول لیست قیمت محصولات نرم افزاری میم
نسخه نرم افزار شبکه ای قیمت تک کاربره (ریال)
پایه 4 ۵۸۸,۰۰۰
متوسط ۱,۶۹۰,۰۰۰
پیشرفته ۳,۲۰۰,۰۰۰
به ازای هر کاربر جدید در شبکه ,۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال اضافه میگردد

طبقه بندی

عنوان

پایه

متوسط

پیشرفته

 

 

تعاریف

 

معرفی طرف حساب 2 2  2
 چاپ برچسب آدرس مشتری 2 2 2
 معرفی پرسنل 2 2 2
 معرفی کالا(مشحصات اولیه،بارکد،عکس،…) 2 2 2
 معرفی خدمات 2 2 2
 معرفی حساب های بانکی 2 2 2
 معرفی هزینه و درامد 2 2 2
 معرفی معرفی سر فصل های حسابداری 2
 

 

 

 

 

 

فاکتور

فاکتر خرید،فروش،برگشت از خرید و فروش 2  2  2
پیش فاکتور 2 2
 تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش 2 2
 فاکتور رهگذر 2 2
 فاکتور ضایعات 2 2
فاکتور هدیه یا اشانتیون 2 2 2
 بارکد در فاکتور 2 2
ویرایش نمای فاکتور 2 2
 نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور 2 2 2
 تخیفات سطری در فاکتورها 2 2 2
 محاسبه مالیات ارزش افزوده(بصورت اختیاری) 2 2 2
 نمایش سابقه کالا هنگام درج کالا در فاکتور آخرین قیمت خرید ، بالاترین قیمت خرید،آخرین قیمت فروش،و بالاترین قیمت فروشو…) 2 2 2
 چاپ رسید مالی هماره فاکتور 2 2 2
 چاپ فیش پرینت 2 2
 چاپی فاکتور بر روی سایزهای متفاوت A4،A5،… 2 2 2
 چاپ فاکتور رسمی دارایی 2 2 2
کنترل موجودی کالا در فاکتور فروش 2 2 2
 قبول کالای تکراری در فاکتور 2 2 2
 ترتیب فاکتور به PDF،اکسل ، ورد و عکس 2 2
 درج زیر نویس فاکتور فروش 2 2 2
 انواع جستجوی فاکتور بر اساس شماره ، تاریخ ، طرف حساب و … 2 2 2
امکان مشاهده لیستی فاکتورها 2 2 2
 امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور فروش 2
 

 

گزارشات فاکتورها (خرید/فروش/…)

گزارش انواع فاکتور وچاپ دسته ای فاکتور بز اساس انواع شروط 2 2
 گزارش دوره ای خرید و فروش 2 2 2
 گزارش فروش به تفکیک ماه ، فصل ، سال 2 2
 گزارش آماری فروش بر اساس کالا 2 2
 گزارش آماری فروش بر اساس مشتری 2 2
 گزارش خرید به تفکیک ماه ، فصل ، سال 2 2
 گزارش آماری خرید بر اساس کالا 2 2
 گزارش آماری خرید بر اساس مشتری 2 2
 گزارش فصلی دارای(TTMS) 2 2 2
 

گزارشات سود

گزارش سود کالا در بازه زمانی 2 2
 گزارش سود فاکتور در بازه زمانی 2 2
  گزارش سود طرف حساب در بازه زمانی 2 2
 صورت حساب سود و زیان 2 2
 

اول دوره

اول دوره کالا 2 2 2
 اول دوره صندوق 2 2 2
اول دوره طرف حساب 2 2 2
اول دوره حساب های بانکی 2 2 2
اول دوره چک های دریافتی و پرداختی 2 2 2
 

 

دریافت و پرداخت مالی

دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos و اینترنت) 2 2
 دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos ، خرج چک اینترنت) 2 2 2
 بانک به صندوق ، صندوق به بانک ، بانک به بانک 2 2 2
 پرداخت انواع هزینه (حقوق ، آب ، برق ، گاز، …) 2 2 2
 دریافت انواع درآمد 2 2
دریافت شرکا 2
(سرمایه گذاری) پرداخت شرکا 2
 

 

عملیات چک

خواباندن چک 2 2 2
وصول چک 2 2 2
برگشت چک 2 2 2
اعلام وصول چک برگشتی 2 2 2
پس گرفتن چک خرج شده و یا پرداختی 2 2 2
عودت چک 2 2 2
رأس گیری چک 2 2
 هشدار سر رسید چک 2

گزارشات چک

گزارش چک های دریافتنی و پرداختنی با انواع شروط 2 2
دفتر سابقه چک دریافتنی 2
 دفتر سابقه چک پرداختنی 2
 

 

 

 

گزارشات حسابداری

 گزارش گردش صندوق 2 2 2
 گزارش گردش بانک 2 2 2
گزارش گردش طرف حساب 2 2 2
گزارش بدهکاران و بستانکاران 2 2 2
گزارش گردش طرف حساب به همراه درج ریز اقللام فاکتور 2 2
دفتر روزنامه در سطح تفضیلی 2 2 2
دفتر روزنامه در سطح معین و کل 2 2
خلاصه سند روزانه 2
خلاصه سند ماهانه 2
تراز آزمایشی دو ستون 2 2
تراز آزمایشی ۴، ۶ ، ۸  ۱۲ ستون 2
 دفتر حساب (کل معین تفضیل) 2 2 2
دفتر حساب حساب در سطح گروه حساب 2
ترازنامه 2
 

گزارشات کالا

گزارش کاردکس کالا 2 2 2
گزارش موجودی تعدادی کالا 2 2 2
گزارش موجودی ریالی کالا 2
گزارش نقطه سفارش 2
چاپ بازکد کالا 2 2

امکانات متفرقه

 چند انباره 2 2
 ارتباط گزارشات به صورت تو در تو 2 2
سند دستی حسابداری 2
چاپ چک 2
دفترچه تلفن 2 2 2
ماشن حساب 2 2 2
تشتیبانگیری 2 2 2
تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار  2
خروجی گزارشات بر روی اکسل  ، ورد ،…. 2  2