نشانی :
تهران – بلوار کشاورز – خیابان برادران شهید عبدالله زاده – کوچه زیبا – پلاک ۳۹

NovinPendarAdrsMap-Small2

تلفن :
۰۲۱ – ۸۸۹۹۴۴۷۴ – ۷۵

نمابر :
۰۲۱ – ۸۸۹۹۴۴۷۶

کد پستی :
۱۴۱۵۶۳-۶۶۸۴

پست الکترونیک :
info[at]mimsoft[.]ir

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

پیغام