در محل “کد مجوز ارتقا” چیزی وارد نکرده و کلید ادامه را بزنید

برای دریافت آخرین نسخه آپدیت نرم افزار حسابداری میم کلیک کنید.

نسخه هایی که قفل سخت افزاری (فلشی) ندارند

نسخه هایی که قفل سخت افزاری (فلشیدارند

۱۳۹۷-۰۵-۰۱