در محل “کد مجوز ارتقا” چیزی وارد نکرده و کلید ادامه را بزنید

برای دریافت آخرین نسخه آپدیت نرم افزار حسابداری میم کلیک کنید.

مخصوص نسخه پایه

مخصوص نسخه متوسط یا پیشرفته

۱۳۹۷-۰۵-۰۱